Terms and conditions

Artikel 1 Annuleringen:
1.1 Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van het aankoopbedrag, en er zal geen restitutie plaats vinden van de (eventuele) aanbetaling.

1.2 Het percentage bedraagt 50% indien de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de aflevering kan plaatsvinden.
 
Artikel 2 Ruilen:
2.1 Gekochte accessoires kunnen binnen 14 dagen geruild of ingewisseld worden voor een tegoedbon.(Geldig 1 jaar) Er vindt geen restitutie van het aankoopbedrag plaats.
 
Artikel 3 (af)levering:
3.1 De door ons vermelde leveringstermijn is indicatief en geldt niet als bindend. Afwijking binnen redelijke grenzen is toegestaan, zonder dat dit grond oplevert voor schadevergoeding en/of ontbinding van de aankoop overeenkomst.
3.2 Indien het door u besteld meubel niet naar binnen kan, wordt in overleg met de klant:
a. De verpakking (indien aanwezig) verwijdert, waarbij alle eventuele daaruit voortvloeiende schade voor risico van de klant is.
b. Een nieuw tijdstip van aflevering afgesproken, voor zover met behulp van takel/verhuislift aflevering wel kan plaatsvinden, in welk geval de huur van hiervoor genoemde hulpmiddelen voor rekening van de klant komen.
3.3 Het niet kunnen leveren en/of plaatsen van de bestelde meubelen geeft geen recht op annuleren van de order anders dan vermeld onder artikel 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.4 Wanneer de klant niet op de afgesproken datum en tijd van de bezorgafspraak aanwezig is, zullen de bezorgkosten hiervan worden berekend aan de klant.
 
Artikel 4 Betalingsmogelijkheden:
Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto contant bij aflevering.
4.1 Optie 1: Vooraf betalen in de winkel/showroom.
4.2 Optie 2: Betalen bij aflevering met betaalkaart.(pinnen) Het is van belang dat u vooraf informeert naar uw bestedingsruimte. Indien nodig, kunt u de bank vragen om een eenmalige limietverhoging. Bij de meeste banken is deze limiet minder dan 2500,- euro.
4.3 Optie 3: Contante betaling bij aflevering.

Artikel 5 Garantie en/of Reclames:
5.1 Op alle meubels, met uitzondering van showroom modellen, heeft u een garantie van ten minste één jaar, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.2 Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voorzover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.
5.3 Klachten ontstaan binnen de garantie termijn kunnen uitsluitend met aankoopnota, schriftelijk bij ons worden ingediend.
5.4 Indien een door ons erkende klacht niet opgelost kan worden ontvangt u een tegoedbon ter waarde van maximaal uw aankoopbedrag, welke onbeperkt geldig is.
 
Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud:

6.1 Alle goederen blijven eigendom van Woonstijlgalerie tot dat deze geheel zijn voldaan.