Warranty

In het algemeen kent Woonstijlgalerie op al haar diensten een garantie-periode van 3 jaar. Binnen deze periode kunt u aanspraak maken op herstel, dan wel gehele of gedeeltelijke vergoeding van schade, mits dit schade betreft die door normaal dagelijks gebruik is ontstaan. Het garantiesysteem dat Woonstijlgalerie hanteert is het volgende:

• tot één jaar na factuurdatum:
De kosten van reparatie resp. vervanging met inbegrip van de vracht en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van de ondernemer.
• één jaar en tot twee jaar na factuurdatum:
De kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht en voorrijkosten, komen voor 2/3 gedeelte voor de rekening van de ondernemer.
• na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum:
De kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor de rekening van de ondernemer.
• vanaf het vierde jaar na factuurdatum:
De kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht en voorrijkosten, komen geheel voor rekening van de klant.

Aanvullende garantievoorwaarden:

• Constructiefouten dienen duidelijk onderscheiden te worden van materiaal- en andere fouten.
• Onoordeelkundige behandeling van en/of onvoldoende zorg voor meubelen, sluit elke vorm van reclamering uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen.
• Alleen schriftelijke service-aanvragen worden door Woonstijlgalerie in behandeling genomen.

OPTIE: All in House 5 jaar aanvullende service & garantie!

Staat u nu op het punt een nieuw meubel aan te schaffen? Overweeg dan de aanschaf van All in House Service 5 jaar aanvullende service. Met dit aanvullende programma hoeft u zich de komende 5 jaar geen zorgen meer te maken over service en garantie. Deze is zo uitgebreid, dat u alleen nog maar hoeft te genieten van uw aanschaf. U heeft 5 jaar service aan huis.